Spolupracující partneři

Období pro realizaci projektu bylo prozatím stanoveno na jeden rok a projekt provádí Kancelář WILDFISCH, Berlín – Büro WILDFISCH, Berlin ve spolupráci se Spolkem přátel a podporovatelů Terezína – Verein der Freunde und Förderer von Theresienstadt e.V. Iniciátoři projektu spolupracují s kulturními a odbornými institucemi nejen na území Spolkové republiky Německo a Česka, ale i mezinárodně.

Restaurátorské průzkumy v Poterně 3 probíhají ve spolupráci s Vysokou školou výtvarných umění v Drážďanech a Univerzitou v Pardubicích. Rádi Vás budeme informovat o našich aktuálních a budoucích projektech.

Spolupracující partneři

Městský úřad Terezín
Město Terezín
Kontaktní osoba: N.N.
Náměstí ČSA 179
CZ- 411 55 Terezín

Tel:  +420 416 – 782 227
Fax: +420 416 – 782 397
Web: www.terezin.cz

Klub Vojenské Historie – Pevnost Terezín
Kontaktní osoba: Jiří Smutný
Komenského 154
CZ- 411 55 Terezín

Tel. +420 607 – 665 455
E-mail: kvh@pevnost-terezin.cz
Web: www.pevnost-terezin.cz


Spolupracující partneři při restaurátorských a odborných průzkumech v Poterně 3

Vysoká škola výtvarných umění Drážďany
Studijní směr: umělecké technologie, konzervace a restaurátorství nástěnných maleb a architektonická barevnost
Kontaktní osoba: Prof. Dr. Thomas Danzl
Güntzstraße 34
D- 01307 Dresden

 

Tel. +49 (0) 351 – 440 222 46
E-mail: danzl@hfbk-dresden.de
Web: www.hfbk-dresden.de

Univerzity Pardubice, Fakulta restaurování, Litomyšl
Kontaktní osoba: Ing. Karol Bayer
Jiráskova 3
CZ- 570 01 Litomyšl

Tel. +420 466 – 036 591
E-mail: karol.bayer@upce.cz
Web: www.upce.cz


Další partneři

Památník Terezín
Kontaktní osoba: Doc. PhDr. Vojtěch Blodig, CSc.
Principova alej 304
CZ – 411 55 Terezín

Tel. +420 416 – 782 263
E-mail: blodig@pamatnik-terezin.cz
Web: www.pamatnik-terezin.cz

Terezínská iniciativa
Jáchymova 63/3
CZ- 110 00 Prague 1

 

Tel / Fax: +420 222 – 310 681
E-mail: terezinskainiciativa@cmail.cz
Web: www.terezinstudies.cz/ti/

2 votes