Fotogalerie I

Stopy z každodenního života ghetta

Jakým způsobem žili lidé v ghettu? Jak byly využívány tyto prostory a jak byly vybaveny? Odpovědi na tyto otázky poskytují četné nálezy němých svědků, tj. pozůstatků, předmětů a stop v budovách dnešního Terezína. Bližší pohled nám přiblíží historické pozadí života v ghettu: nedůstojné životní podmínky, víra v přežití či naopak smrt v ghettu. Abychom tato němá svědectví pochopili, musíme si uvědomit, že jsou to zlomky kulisy, na pozadí které, se odehrávala jedna kapitola „Konečného řešení“.


 

 

Fotogalerie II

Půda plná příběhů – L 237

Těžko představitelné: o malou půdní komůrku se dělily alespoň čtyři osoby. Obyvatelé byli velice nápadití a kreativní při utváření svého nuzného ubytování: malby na zdi a rytiny, které lze spatřit až zblízka, vyprávějí o soužení kvůli lásce, bezesných nocích a touze po domově. Humorně popisují všudypřítomné trápení kvůli štěnicím. Hmyz byl vzhledem k nepopsatelným hygienickým poměrům problémem, který ovlivňoval v ghettu každodenní život vězňů.

Úvodem: Celkový soubor následujících fotografií představuje jedinečný a především osobní náhled do života obyvatel ubytovaných v ghettu. Fotografie otevírají dveře do individuálního světa. Tento svět má rozlohu pouhých 10 metrů čtverečních. Skutečnost, že se právě zde nachází mnoho doposud neznámých rytin a maleb na stěnách, je více než překvapující. Tyto stopy byly objeveny teprve počátkem roku 2014 obyvatelem domu. A tento půdní prostor je pouze jedním z mnoha, ve kterých existují stopy ghetta. Chceme najít autory stop a plně dokreslit jejich osud. Více informací na www.ghettospuren.de.


Fotogalerie III

Poselství z minulosti – Poterne III

Když byla v roce 2005 zpřístupněna jedna z pevnostních bran, Poterne III, která byla předtím několik desítek let využívána k vojenským účelům, vyšlo najevo, ze do pískovce bylo vyryto nespočetné množství graffiti. Mnohé z nich není možno dešifrovat. Nepřehlédnutelné jsou ovšem letopočty 1942, 1943 a 1944. Dobrý pozorovatel si nakonec všimne symbolů naděje, víry, podpisů, transportních čísel, jmen a dat.

Autory byli většinou vězňové a členové stráže ghetta, která byla sestavena z vězňů. Téměř sedmdesát let si zmíněné místo uchovalo své tajemství a doposud nebyla tato svědectví doceněna. Chceme tuto skutečnost napravit a pokusit se o rekonstrukci osudů autorů. Ghettospuren.de bude o výsledcích podrobně informovat.


Fotogalerie IV

Půdní vestavby – nouze podněcuje vynalézavost

Většina stavebních úprav z let 1941 až 1945 byla po skončení války odstraněna. Proto je překvapující, kolik dodnes zůstalo materiálních svědectví a stop, které vznikly využíváním zejména půdních prostor k ubytování. Stopy svědčí o velice špatných ubytovacích podmínkách, které si těžko dokážeme představit. Zároveň ale i podtrhují nápaditost obyvatel v rámci využití různých materiálů v extrémních podmínkách ghetta. Pokusíme se pomocí podrobných fotodokumentací zprostředkovat co nejvíce možných indicií a identifikovat stopy, abychom se dozvěděli co nejvíce.

3 votes