Ghetto Terezín 1941 – 1945

MATERIÁLNÍ SVĚDECTVÍ A STOPY

Co tyto stopy znamenají?

V roce 1941 zmizelo celé město jako mávnutím proutku z územní mapy. Česká obec Terezín musela dle rozkazu okupantů poskytnout prostor pro vznik tábora židovských vězňů – Ghetta Theresienstadt. Všichni obyvatelé Terezína byli přesídleni a město sloužilo až do roku 1945 jako sběrný a později průchozí tábor pro více než 140.000 lidí z obsazeného Protektorátu, z Německa a dalších okupovaných zemí Evropy.

Více než 33.000 vězňů zemřelo na následky hladu a nemocí. Dalších 88.000 bylo deportováno a zavražděno v Osvětimi a v dalších vyhlazovacích táborech. Kromě hrstky lidí neměl o tomto osudu v Terezíně nikdo ani tušení. Omezená autonomie „židovské samosprávy“ ukolébala vězně k pocitu jistoty. I toto bylo součástí nacistické strategie. Takzvaný ukázkový tábor Terezín hrál totiž důležitou roli v rámci nacistické propagandy. Terezín měl skutečně mezi nacistickými tábory a ghetty ojedinělý status, už proto, že vězením se stalo celé město.

Ačkoliv se české obyvatelstvo po ukončení války a zrušení ghetta vrátilo a město je od té doby nepřetržitě obydleno, dochovaly se na budovách a v jejich interiérech dodnes nepoznané stopy z dob existence ghetta. Samotný fakt, že celá plocha bývalého ghetta zůstala ze stavebního pohledu téměř v nezměněném stavu, představuje město Terezín jako jedinečné svědectví šoa.

Jaká svědectví a stopy doposud existují?

Zachovaly se různé stavební úpravy z dob ghetta Terezín, které poukazují na nouzi a těžkou situaci internovaných. Lze najít např. příčky, izolátory elektrického vedení na půdách, číslování apod. Doposud rovněž existují nápisy s různými zákazy tehdejšího táborového řádu. Stavební úpravy byly provedeny z pověření židovské samosprávy či dle rozkazu SS vedení.

Vězňové v mnoha případech zanechali i vlastní stopy denního života, jako například věšáky nebo přistavěné provizorní skříně. K nejzajímavějším ale bez pochyby patří umělecké kresby v půdních prostorách a nespočetné rytiny na zdech nebo na pevnostních valech. Nejčastěji se jedná zatím o nepoznané historické poklady, které musí být nejdříve jako takové uznány a oceněny.

Internetová dokumentace www.ghettospuren.de se snaží o co možná nejúplnější podchycení dochovaných stop ghetta Terezín. Jde především o taková stavební svědectví, která se v současnosti ve městě Terezín nacházejí.

Proč je nutné si pospíšit?

Již po 70 let čekají tato svědectví a stopy ghetta na své objevení. Až na výjimky nebyly systematicky zdokumentovány či ochráněny. Povodeň v roce 2002 neznamenala pouze nepředstavitelnou škodu pro stavební substanci pevnosti, nýbrž také nenapravitelnou ztrátu nespočetných stop z let 1941 – 1945. Rovněž sanace střech a využití prostor k dalším účelům nepříznivě přispívají k neodratnému mizení těchto důležitých stop.

Početné rytiny v Poterně 3, v historické pevnostní bráně, podléhají zvětrávání. Rostoucím nebezpečím je také vandalizmus. Během několika posledních let již došlo ke zničení některých jedinečných svědectví. Rytiny vězňů byly objeveny až v roce 2005. Časový tlak se tudíž stal hnacím motorem projektu, který vede městská projektantka a autorka Dipl. Ing. Uta Fischer, kancelář WILDFISCH, Berlín.

Čeho bychom rádi dosáhli?

Cílem projektu je identifikace co největšího počtu doposud existujících materiálních svědectví a stop v topografii dnešního Terezína, jakož i jejich systematická dokumentace a zpřístupnění veřejnosti. Iniciátoři projektu by chtěli upozornit na tyto nálezy, a tak i podpořit pozici Terezína jakožto mezinárodního památného místa a trvalého dokumentačního místa holokaustu, a v neposlední řadě si přejí také zintenzivnit českou-německou spolupráci.

Časové období projektu
Červen 2014 – květen 2015
Vedení projektu, celkový záměr
Kancelář WILDFISCH,Berlín
Büro WILDFISCH, Berlin
Sponzoři
Sdružení přátel a podporovatelů Terezína, Německo
0 votes