Stopy z každodenního života ghetta

Jakým způsobem žili lidé v ghettu? Jak byly využívány tyto prostory a jak byly vybaveny? Odpovědi na tyto otázky poskytují četné nálezy němých svědků, tj. pozůstatků, předmětů a stop v budovách dnešního Terezína. Bližší pohled nám přiblíží historické pozadí života v ghettu: nedůstojné životní podmínky, víra v přežití či naopak smrt v ghettu. Abychom tato němá svědectví pochopili, musíme si uvědomit, že jsou to zlomky kulisy, na pozadí které, se odehrávala jedna kapitola „Konečného řešení“.

HLEDÁME OČITÉ SVĚDKY

Kdo si vzpomíná na dobu existence Ghetta Theresienstadt (1941–1945) nebo zná osoby, které byly v ghettu internovány?
Prohlédněte si, prosím, naše fotogalerie. Je Vám něco povědomé? Budeme rádi, když nám pošlete krátký e-mail.
Kontakt