Poselství z minulosti – Poterne III

Když byla v roce 2005 zpřístupněna jedna z pevnostních bran, Poterne III, která byla předtím několik desítek let využívána k vojenským účelům, vyšlo najevo, ze do pískovce bylo vyryto nespočetné množství graffiti. Mnohé z nich není možno dešifrovat. Nepřehlédnutelné jsou ovšem letopočty 1942, 1943 a 1944. Dobrý pozorovatel si nakonec všimne symbolů naděje, víry, podpisů, transportních čísel, jmen a dat.

Autory byli většinou vězňové a členové stráže ghetta, která byla sestavena z vězňů. Téměř sedmdesát let si zmíněné místo uchovalo své tajemství a doposud nebyla tato svědectví doceněna. Chceme tuto skutečnost napravit a pokusit se o rekonstrukci osudů autorů. Ghettospuren.de bude o výsledcích podrobně informovat.

HLEDÁME OČITÉ SVĚDKY

Kdo si vzpomíná na dobu existence Ghetta Theresienstadt (1941–1945) nebo zná osoby, které byly v ghettu internovány?
Prohlédněte si, prosím, naše fotogalerie. Je Vám něco povědomé? Budeme rádi, když nám pošlete krátký e-mail.
Kontakt