Půda plná příběhů – L 237

Těžko představitelné: o malou půdní komůrku se dělily alespoň tři osoby. Obyvatelé byli velice nápadití a kreativní při utváření svého nuzného ubytování: malby na zdi a rytiny, které lze spatřit až zblízka, vyprávějí o soužení kvůli lásce, bezesných nocích a touze po domově. Humorně popisují všudypřítomné trápení kvůli štěnicím. Hmyz byl vzhledem k nepopsatelným hygienickým poměrům problémem, který ovlivňoval v ghettu každodenní život vězňů.

Úvodem: Celkový soubor následujících fotografií představuje jedinečný a především osobní náhled do života obyvatel ubytovaných v ghettu. Fotografie otevírají dveře do individuálního světa. Tento svět má rozlohu pouhých 13 metrů čtverečních. Skutečnost, že se právě zde nachází mnoho doposud neznámých rytin a maleb na stěnách, je více než překvapující. Tyto stopy byly objeveny teprve počátkem roku 2013 obyvatelem domu. A tento půdní prostor je pouze jedním z mnoha, ve kterých existují stopy ghetta. Chceme najít autory stop a plně dokreslit jejich osud. Více informací na www.ghettospuren.de.

HLEDÁME OČITÉ SVĚDKY

Kdo si vzpomíná na dobu existence Ghetta Theresienstadt (1941–1945) nebo zná osoby, které byly v ghettu internovány?
Prohlédněte si, prosím, naše fotogalerie. Je Vám něco povědomé? Budeme rádi, když nám pošlete krátký e-mail.
Kontakt