NĚMÍ SVĚDKOVÉ

Terezínské ghetto se během druhé světové války nacházelo na území Protektorátu, okupovaného Němci. Ve velké míře bylo již probádáno. Velkou neznámou zůstává ale do dnešní doby skutečnost, že v celém městě Terezín se nadále skrývají stopy a pozůstatky těchto minulých, smutných let.
Tyto stopy dosud nebyly systematicky prozkoumány. Tým českých a německých památkářů, autorů a restaurátorů se nyní ujal gigantického úkolu a za účelem dokumentace třídí nespočetné množství materiálu. První výsledky projektu, který podporuje několik německých a českých institucí, jsou již online.

Video pro Poterne III – Poselství minulosti

HLEDÁME OČITÉ SVĚDKY

Kdo si vzpomíná na dobu existence Ghetta Theresienstadt (1941–1945) nebo zná osoby, které byly v ghettu internovány?
Prohlédněte si, prosím, naše fotogalerie. Je Vám něco povědomé? Budeme rádi, když nám pošlete krátký e-mail.

Kontakt

 

VÝVOJ OBYVATELSTVA TEREZÍNA

Terezín byl od svého vzniku pevnostním posádkovým městem. Ve třicátých letech 20. století zde žilo přibližně 7000 vojáků a civilistů. Vše se ale drasticky změnilo po rozhodnutí německých okupantů založit v Terezíně sběrný a průchozí tábor a ghetto pro Židy. Později byli do Terezína deportováni také Židé z Německa, ale i z Rakouska, Holandska a z dalších.

V září 1942 bylo v ghettu nejvíce vězňů; jejich počet stoupl na 59.497. Ve srovnání s předchozí situací představuje tento údaj osminásobek původního stavu. Po válce se původní obyvatelé vrátili zpět do Terezína, který se stal opět posádkovým městem. V souvislosti s odchodem armády na konci 90. let minulého století dosáhl počet obyvatel historicky nejnižšího čísla a tento stav setrvává. Staré pevnostní město obývá nyní pouze asi 2000 lidí.

1930

Civilní osoby a vojáci

1942

Židovští vězni

2015

Civilní osoby (odhad)

INTERAKTIVNÍ KARTY POTERNE III

Severní stěna

Severní stěna působí velice silným dojmem. Můžeme zde spatřit např. portréty jistého “Capitano,” ale i dojemně působivé zobrazení hanukového svícnu a palmy. Kolem některých nápisů jsou obdivuhodné rámečky. Naopak mnohé vzkazy jsou téměř již k nerozeznání.

Jižní stěna

Na ploše o zhruba dvou čtverečních metrech se vedle sebe kupí vzkazy, jména, názvy míst, letopočty i umělecký reliéf. Mezi zanechanými vzkazy je i jeden od šestnáctiletého chlapce, který holokaust přežil.

KONTAKT PRO DOTAZY TISKU

Potřebujete historická fakta, podrobnosti nebo fotografie pro Vaše zpravodajství?

Kontakt pro média
4 votes