Terezín (Theresienstadt), Česká republika – 8.12.2014

Malý poklad objeven – po dobu 70 let od konce 2. světové války byl ukryt na půdě jednoho z terezínských domů

Během oprav střechy našli majitelé domu v Dlouhé ulici v Terezíně osobní věci bývalých vězňů terezínského ghetta, jako např. boty, fotografie, jmenovku od kufru apod. U některých předmětů je dokonce možné určit majitele, neboť jsou opatřeny jmény.

Naprosto mimořádný je nález čelního tefilinu, což je ručně psaný pergamenový svitek srolovaný do malé černé krabičky. Obsahuje biblický verš z Páté knihy Mojžíšovy, Dt.6.

Tefiliny si připevňují zbožní Židé pomocí řemínků na čelo a na horní část paže při ranních modlitbách ve všední dny. Lze proto předpokládat, že náležel zřejmě k osobním předmětům zbožného Žida, který si tefilin přivezl sebou do terezínského ghetta. Dům v Dlouhé ulici sloužil v letech 1942 – 1945 jako ubikace pro židovské vězně.

Majitelé domu uvedli, že by k nálezu některých z těchto předmětů nedošlo, pokud by nebyli bývali nuceni vyměnit jeden ze střešních trámů. Jde tedy o místo pečlivě zvolené jedním či více vězni. Oba majitelé domu, kteří aktivně s projektem „Ghettospuren“ spolupracují, by se rozhodně rádi dozvěděli více podrobností. Jsou si jisti, že nalezené předměty měly pro jejich majitele veliký význam. Proč zde zůstaly, není jasné.

Tento neobyčejný a náhodný nález podtrhuje skutečnost, že terezínské domy stále ještě uchovávají pozůstatky z dob existence terezínského ghetta, které čekají na objevení. Později představíme také dohledané historické skutečnosti týkající se tohoto nálezu.

Kontakt
Oliver Bradley
telefonní: +49 (0) 30 – 23 63 64 80
E-Mail: presse@ghettospuren.de

Tisková zpráva ve formátu PDF


FOTOGRAFIE PRO VÁŠ ČLÁNEK NEBO REPORTÁŽ

Otevřte vybranou fotografii a klikněte vpravo myší s příkazem Grafika-foto a uschovejte. Kdybyste potřebovali fotografie ve vyšší rezoluci, obrat’te se na nás přímo.

Muži při ranní modlitbě v jedné z berlínských synagog. ©Oliver Bradley

Dva tefiliny, jeden se připevní na paži a druhý na čelo. ©Oliver Bradley

0 votes