Terezín / Česká republika – 12.09.2014

Tisková zpráva ke spuštění online dokumentace www.ghettospuren.de

Téměř 70 let po skončení druhé světové války a nacistické hrůzovlády byly objeveny jedinečné stopy z období Ghetta Terezín. Nálezy, které se vyskytují po celém městě Terezín, by měly být veřejnosti představeny v květnu 2015. První výsledky jsou ke zhlédnutí v online dokumentaci www.ghettospuren.de.

Zpravidla se jedná o prostá a často velmi osobní poselství z minulosti, která nyní byla v mnohých budovách malého českého města Terezín nalezena a zdokumentována. Jsou to např. milostné vzkazy či posměšné veršíky, jednoduché iniciály jako známky života, nebo nástěnné kresby, které zachycují touhu po domově.

„O štěnice, … tys po mně celou noc protančila … “, stěžuje si neznámý vězněný Holand’an na soužení se štěnicemi v ghettu. A příčinu svého trápení, štěnici samotnou, nakreslil na zeď, kde byla téměř po sedmdesáti letech objevena. Na jiné zdi lze spatřit kresbičky zvířátek, snad určené dětem. A na jiném místě se členové Ghettowache zvěčnili tím, že do pískovce vyryli svá jména.

Vsechny tyto stopy jsou pozůstatky z dob, kdy Terezín sloužil jako obrovské vězení pro Židy z poloviny zemí Evropy, kteří v domech, na půdách, ve sklepech a v kasematách této staré pevnosti byli nuceni žít. Téměř 70 let se nikdo o tyto záznamy nezajímal. Vědělo se pouze o několika. „Když jsme v roce 2012 zveřejnili výzvu na internetu, znali jsme jen několik míst výskytu“, sděluje Uta Fischer, manažérka projektu a odbornice v městském plánování. V posledních dvou letech byly nalezeny spousty nových stop.

Vzhledem k tomu, že mnohé stopy jsou v důsledku renovací budov, zvětrávání a vandalizmu přímo ohroženy, rozhodla se paní Uta Fischer stopy zdokumentovat, a tím je zachránit před případným zánikem. Její činnost významně podporuje jak tým česko-německých odborníků, do něhož jsou zapojeni známí restaurátoři, Prof. Dr. Thomas Danzl a Ing. Karol Bayer, tak i fotograf Roland Wildberg a technik Jiří Smutný. Financování projektu převzala Spolková kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes) a další instituce v Německu a v České republice.

Informace k projektu
Projekt „Ghetto Theresienstadt 1941–1945. Materiální svědectví a stopy Ghetta Terezín 1941–1945“ (www.ghettospuren.de) zahájil svou činnost v květnu 2012 a od května 2014 je podporován Spolkovou kulturní nadací (Kulturstiftung des Bundes), nadací „ Pamět’, Zodpovědnost, Budoucnost“ (Erinnerung Verantwortung Zukunft), Česko-německým fondem budoucnosti v Praze, jakož i dalšími partnery v Německu a České republice. Oficiálním nositelem projektu je „Spolek přátel a podporovatelů Terezína“ (Verein der Freunde und Förderer von Theresienstadt e. V.). Vedoucím projektu je Dipl. Ing. Uta Fischer, Kancelář WILDFISCH v Berlíně.<

Dalšími partnery projektu jsou Magistrát města Terezín (ČR), Klub vojenské historie – Pevnost Terezín (ČR), Vysoká škola umění Drážďany, Oddělení technologie umění, konzervace a restaurování nástěnných maleb a architektonických barev (SRN), Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování v Litomyšli (ČR), Památník Terezín (ČR) a Terezínská iniciativa (ČR).

Kontakt
Oliver Bradley
telefonní: +49 (0) 30 – 23 63 64 80
E-Mail: presse@ghettospuren.de

Tisková zpráva ve formátu PDF


FOTOGRAFIE PRO VÁŠ ČLÁNEK NEBO REPORTÁŽ

Otevřte vybranou fotografii a klikněte vpravo myší s příkazem Grafika-foto a uschovejte. Kdybyste potřebovali fotografie ve vyšší rezoluci, obrat’te se na nás přímo.

Pohled z ptačí perspektivy.
Dnešní Terezín z výše 1000 metrů. Toto pevnostní město bylo postaveno na konci 18. Století. ©WILDFISCH, Roland Wildberg, Uta Fischer

Plán ghetto.
Toto je tzv. Plán osídlení Terezína. Je na něm dobře vidět vyznačena trasa železnice, kterou museli vězni projektovat a postavit, aby tak SS zajistilo příjezd transportů přímo do ghetta. Plán je opatřen datem červen 1942 a byl připraven technickým oddělením Židovské samosprávy ghetto. Plán se nachází v Okresním archívu Litoměřice. ©Kreisarchiv Litoměřice (CZ)

Stráž.
Členové stráže ghetta (německy Ghettowache-GW) vyryli v roce 1944 tento nápis do pískovce brány. ©WILDFISCH, Roland Wildberg, Uta Fischer

» Zobrazit více fotografií

0 votes